Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Ακάθιστος Ύμνος

Ωνομάσθη δε ο ύμνος αυτός "Ακάθιστος", διότι, όταν ο λαός της Κωνσταντινουπόλεως τον έψαλλε στην εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών για να τιμήσει την Θεοτόκον που έσωσε την Πόλη από την πολιορκία των Περσών και των Αβάρων το 626 μ.Χ., ήσαν όλοι όρθιοι.Γι αυτό τον λόγο, το απαράμιλλον τούτο θρησκευτικό μνημείο έχει για μας τους Έλληνες και εθνική σημασία, η δε Παναγία από τότε θεωρείται η Υπερμάχος τους Γένους στρατηγός, που σ όλους τους εθνικούς μας αγώνες υπήρξε προστάτιδα και βοηθός των αγωνιζομένων Ελλήνων. Σαν ποιητής δε του Ύμνου θεωρείται μάλλον ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά είναι άλλοι που αποδίδουν αυτόν στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σέργιον, ή στον Γεώργιο Πισίδην ή σε άλλους. Τόσο ο ΄Υμνος όσο και ο Κανών αποτελούν ένα αριστουργηματικό εγκώμιο προς την Υπερμάχον Θεοτόκον, την Κεχαριτωμένη Μητέρα των χριστιανών, η οποία έφερε την σωτηρίαν στον κόσμο.
''Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια,αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε. Αλλ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζω σοι. Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...