Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Η Σωστή Θέση Απέναντι στο PC


Ένα χρήσιμο video σχετικά με τη σωστή θέση του σώματος μας απέναντι
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή !!!!!!

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Ηλεκτρονικό Ξύπνημα

Σας αρέσει να ξυπνάτε ακούγοντας όποιο ήχο εσείς θέλετε, μέσω του pc σας ???
Είναι εύκολο, αρκεί να μπείτε ΕΔΩ !!!!!!!

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Ο 5ος π.Χ. Αιώνας για τους Βουλευτές

Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή του Χρυσού Αιώνα της Δημοκρατίας της ΑΘΗΝΑΣ.
Aναφέρεται εδώ η περίπτωση του πολίτη που ήθελε να γίνει βουλευτής.
Ο νόμος απαιτούσε τα εξής:
1) Να είναι Έλλην πολίτης
2) Nα κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία
3) Nα ΜΗΝ είναι κίναιδος και
4) Να καταγραφεί ΟΛΗ η περιουσία αυτού, μέχρι και τα σανδάλια που φοράει, καθώς και η οικογενειακή του περιουσία.
Εάν τηρούνταν όλα αυτά τότε ο εν λόγω κύριος, μπορούσε να γίνει βουλευτής.
Αν ο κύριος αυτός πρότεινε και περνούσε νόμο ο οποίος αποδεικνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε να κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του, όλο το ποσόν κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα.
Αν δεν έφθανε η περιουσία του τότε έπρεπε να κατασχεθεί ΟΛΗ η περιουσία του (μέχρι και τα σανδάλια που κατεγράφησαν) και το υπόλοιπο που αδυνατεί να καλύψει να το εξοφλήσει ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Αν ο νόμος που πρότεινε και πέρασε ο κύριος αυτός, ζημίωνε ΗΘΙΚΑ την Αθήνα η ποινή ήταν :
AΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ !!!
-ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΕ-
Στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν βουλευτές με τη σημερινή έννοια του όρου αλλά η "Βουλή των 500" η οποία όμως ήταν νομοπαρασκευαστική. Οι νόμοι ψηφίζονταν ή όχι από την Εκκλησία του Δήμου.
Από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Βουλής των 500 ήταν η κατάρτιση των προβουλευμάτων, δηλαδή των προσχέδιων νόμων που επρόκειτο να συζητηθούν και να ψηφισθούν από την Εκκλησία του δήμου (Aριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία 45.4). Παράλληλα, είχε τον έλεγχο των οικονομικών του κράτους και των θησαυρών των ιερών, ήταν υπεύθυνη για τον εξοπλισμό και για την επάνδρωση των τριήρων καθώς και για το ιππικό, ενώ βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τους άρχοντες και με τους στρατηγούς (Aριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία 46.1, 49.1-2). Για κάθε καινούργια πρόταση που έμελλε να συζητηθεί και να ψηφιστεί από την Εκκλησία του δήμου, έπρεπε να γίνει γνωστός ο βουλευτής που είχε κάνει την εισήγηση, η πρυτανεύουσα φυλή και ο επιστάτης των πρυτάνεων, τα ονόματα των οποίων αναγράφονταν στην αρχή του ψηφίσματος. Εάν ένα ψήφισμα ήταν ανάρμοστο, τότε, σύμφωνα με τη γραφή παρανόμων, το ψήφισμα ακυρωνόταν κι ο αρχικός εισηγητής του δικαζόταν.
Κάθε μια απο τις δέκα κλεισθένειες φυλές επέλεγε από τους δήμους που της ανήκαν πενήντα προκρίτους, οι οποίοι αποτελούσαν τη Βουλή των 500. Η εξουσία τους τον 5ο αιώνα π.Χ. ήταν ετήσια, ενώ κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. δεν μπορούσαν να θητεύσουν για δύο συνεχόμενα χρόνια ή περισσότερο από δύο φορές στη ζωή τους.
Οι βουλευτές έπρεπε να είναι αθηναίοι πολίτες, να ανήκουν σε μία από τις τρεις ανώτερες οικονομικές τάξεις, των πεντακοσιομέδιμνων, των ιππέων ή των ζευγιτών, και η ηλικία τους να υπερβαίνει τα 30 χρόνια. Πριν ορκιστούν στην πρώτη συνεδρία κάθε έτους, οι νέοι βουλευτές περνούσαν από έλεγχο, τη λεγόμενη δοκιμασία, ενώ μετά το τέλος της θητείας τους λογοδοτούσαν για την ορθή άσκηση των καθηκόντων τους (εύθυνα). Είχαν ορισμένα προνόμια, όπως απαλλαγή από κάθε στρατιωτική υποχρέωση κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ειδική θέση στα θέατρα, ασυλία, ενώ μετά τις μεταρρυθμίσεις του Περικλή (450/1 π.Χ.) έπαιρναν και βουλευτικό μισθό.
Βουλή συνεδρίαζε στο Βουλευτήριο κάθε μέρα, εκτός από τις γιορτές. Τη συγκαλούσε η πρυτανεύουσα φυλή, την οποία αποτελούσαν οι πενήντα βουλευτές της κάθε φυλής, με τη σειρά που αυτοί ορίζονταν μετά από κλήρωση. Οι βουλευτές κάθε φυλής γίνονταν πρυτάνεις για τριανταπέντε ή τριανταέξι ημέρες, διάστημα που αντιστοιχούσε σε έναν αττικό μήνα, ο οποίος έπαιρνε το όνομά του από την πρυτανεύουσα φυλή και ήταν ίσος προς το 1/10 του πολιτικού έτους. Οι πρυτάνεις ήταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα της πόλης τους. Κάθε μέρα αναδείκνυαν με κλήρο τον επιστάτη των πρυτάνεων, ο οποίος με τους δεκαεπτά πρυτάνεις της μίας τριττύος (ο αριθμός αντιστοιχούσε με το 1/3 του αριθμού των πενήντα πρυτάνεων) έμεναν και σιτίζονταν στο Πρυτανείο, πιθανότατα στη Θόλο. Με τον τρόπο αυτό κάθε αθηναίος πολίτης στη διάρκεια της ζωής του θα είχε την ευκαιρία για ένα 24ωρο -από τη δύση του ηλίου της μίας ημέρας μέχρι τη δύση της επομένης- να γίνει επιστάτης των πρυτάνεων. Έτσι θα μπορούσε να ασκήσει την ανώτατη εκτελεστική εξουσία, να κρατήσει τη δημόσια σφραγίδα και τα κλειδιά των ιερών, όπου υπήρχε ο θησαυρός της πόλης και τα δημόσια αρχεία, ακόμη και να εκτελέσει χρέη προέδρου της Βουλής των 500 και της Εκκλησίας του δήμου, στην περίπτωση που θα συνέπιπτε η συνεδρία της Εκκλησίας με την ημέρα της πρυτανείας του.
Τι ίσχυε για τους βουλευτές και τους υπόλοιπους κρατικούς λειτουργούς.
Όλοι οι πολίτες είχαν εξίσου το δικαίωμα να αναλαμβάνουν τα αξιώματα της πόλης τους. Οι άρχοντες εκλέγονταν με κλήρο, ενώ οι στρατηγοί και οι οικονομικοί αξιωματούχοι εκλέγονταν με ψηφοφορία, επειδή για την άσκηση των καθηκόντων τους απαιτούνταν ιδιαίτερα προσόντα και συγκεκριμένες ικανότητες (Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία 43.1-2). Η εκλογή των αρχόντων με κλήρο περιόριζε τις ευκαιρίες για την ανάδειξη στην εξουσία ενός ισχυρού ατόμου ή συμβουλίου που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την κυριαρχία του δήμου και απάλλασσε έτσι σε μεγάλο βαθμό την εκλογική διαδικασία από ανταγωνισμούς και εχθρότητες. Για το λόγο αυτό διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των πλεονεκτημάτων που έδιναν η κοινωνική θέση και ο πλούτος των παλαιών αριστοκρατικών οικογενειών.
Μετά την εκλογή τους, και πριν ακόμη αναλάβουν το αξίωμά τους οι άρχοντες περνούσαν από εξέταση -τη λεγόμενη δοκιμασία- μπροστά από τους θεσμοθέτες, εκτός μόνον από τους εννέα άρχοντες και τους βουλευτές, που εξετάζονταν από την απερχόμενη Βουλή. Με τη δοκιμασία διαπιστωνόταν, εάν το άτομο είχε τα απαραίτητα προσόντα για την ανάληψη των καθηκόντων του· έπρεπε δηλαδή να ήταν αθηναίος πολίτης, να είχε συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας του, να ανήκε σε συγκεκριμένη οικονομική τάξη -προσόν απαραίτητο για ορισμένα αξιώματα- να είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές και τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την πόλη, να μην ήταν άτιμος και τέλος να μη διωκόταν δικαστικά (Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία 55.3-5).
Μετά το τέλος της θητείας τους οι άρχοντες ήταν υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους (εύθυνα), υποχρέωση που σταθεροποιήθηκε στην αθηναϊκή πολιτική πρακτική στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Πριν από τις μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη (462/1 π.Χ.) τα παράπονα εξετάζονταν από το συμβούλιο του Αρείου Πάγου, ενώ μετά από αυτές οι συγκεκριμένες διαδικασίες εκτελούνταν από αξιωματούχους, που εκλέγονταν από την Εκκλησία του δήμου. Στην περίπτωση που οι άρχοντες αποδεικνύονταν ότι είχαν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην πόλη, τους τιμούσαν με χρυσοφορία, στεφανηφορία ή άλλη διάκριση, ενώ το τιμητικό ψήφισμα χαρασσόταν σε λίθινη στήλη και στηνόταν σε επίσημο μέρος της πόλης, συνήθως στην Αγορά, στην Ακρόπολη ή σε κάποιο ιερό, ώστε να γίνει γνωστό σε όλους.
Μισθοφορά ονομαζόταν η απόδοση μισθών στους πολίτες που άφηναν την εργασία τους για την άσκηση των πολιτικών καθηκόντων τους. Η ιδέα και η εφαρμογή της μισθοφοράς ανήκει στον Περικλή και γενικεύτηκε για όλους τους κληρωτούς άρχοντες πριν από το θάνατό του (429/8 π.Χ.). Υπήρχε ο βουλευτικός μισθός για τους βουλευτές και ο δικαστικός για τους Ηλιαστές, ενώ από τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. δινόταν και ο εκκλησιαστικός μισθός στους πολίτες που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του δήμου. Δεν προβλεπόταν αμοιβή για τα μέλη του Αρείου Πάγου και για τους αξιωματούχους που ασκούσαν μικρότερα αξιώματα, τα οποία απαιτούσαν λιγότερο χρόνο και περιορισμένα οικονομικά μέσα (Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία 62.2). Η μισθοφορά υπήρξε ουσιαστικό στοιχείο της δημοκρατίας, το οποίο εξασφάλιζε ουσιαστικότερα την ισότητα των πολιτών, καθώς έδινε τη δυνατότητα διαβίωσης σε όσους πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην πόλη.
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι το παραπάνω κείμενο εν μέρη ισχύει με κάποια έννοια διαφορετική από τη σημερινή βεβαίως.
Π.χ. το "Έλληνες υπήκοοι" ασφαλώς και δεν υπήρχε ως προϋπόθεση με την έννοια που έχει σήμερα, αλλά το "Αθηναίοι πολίτες" βλέπουμε (όσοι δεν το ξέραμε) ότι υπήρχε.
Η ουσία ειναι οτι ΟΛΟΙ οι υπεύθυνοι που διαχειριζόντουσαν μεγάλα χρηματικά ποσά στην Αρχαία Αθήνα ήταν ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ και οχι δια κλήρου και ηταν ΠΑΝΤΑ πλούσιοι διότι ήταν ΥΠΟΛΟΓΟΙ με την περιουσία τους ,ωστε σε περίπτωση που ''έλειπαν'' λεφτά να μπορούν να τους κάνουν κατάσχεση.
Στο τέλος δε κάθε θητείας δίνανε λεπτομερή λογαριασμό-αναφορά για καθε δεκάρα.
Η σύγκριση με το σήμερα θεωρώ πως είναι απαγορευτική και απογοητευτική για πολλούς λόγους.

Απογραφή 2011: Tι Πρέπει να Ξέρετε

Οι απογραφείς που θα συμμετέχουν στην Aπογραφή 2011 θα φορούν κονκάρδα με το ειδικό σήμα της Αρχής και το όνομά τους, καθώς και το όνομα και τηλέφωνο του επόπτη τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΛΣΤΑΤ στους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς: 213 135 2138 -40.
Οι ερωτήσεις τους θα αφορούν στο σπίτι κάθε πολίτη, στα άτομα που διαμένουν, στην ηλικία, στο επάγγελμα, στο επίπεδο εκπαίδευσης και στην κατάσταση απασχόλησής τους.
Η Απογραφή 2011 είναι υποχρεωτική και όσοι αρνηθούν να απαντήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Η όλη διάρκεια της συνέντευξης δε θα ξεπερνά τα 20-25 λεπτά, για ένα μέσο νοικοκυριό. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει φροντίσει να υπάρχουν διαθέσιμοι διερμηνείς, καθώς επίσης και ερωτηματολόγια της απογραφής μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες, για τους κατοίκους της χώρας που δεν μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα.
Στη διαδικασία της απογραφής 2011 θα συμμετάσχουν 55.000 απογραφείς και 13.000 τομεάρχες, με σκοπό να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της χώρας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους.
Υπάρχουν κίνδυνοι από την Απογραφή 2011 για τα προσωπικά δεδομένα; Τα στοιχεία που θα συλλέξει η ΕΛΣΤΑΤ είναι εμπιστευτικά και προφυλάσσονται από το στατιστικό απόρρητο που προβλέπεται από την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία, ενώ κατά την παρουσίασή τους θα δημοσιοποιηθούν ανωνυμοποιημένοι στατιστικοί πίνακες και δείκτες, καθώς «η εμπιστευτικότητα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ.
Για την κατοικία, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν το έτος κατασκευής και το εμβαδόν, ενώ ερωτήσεις θα γίνουν σχετικά με την ύδρευση, τη θέρμανση, τη μόνωση, την κύρια πηγή ενέργειας, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, καθώς και τον αριθμό των αυτοκινήτων και τους χώρους στάθμευσης που διαθέτει.
Δεν θα ζητηθεί κανένα πιστοποιητικό νομιμότητας και δεν θα τεθεί κανένα ερώτημα σχετικά με τη νομιμότητα του ακινήτου. Εάν οι κάτοικοι δεν είναι παρόντες κατά την πρώτη επίσκεψη του απογραφέα, προβλέπεται νέα επίσκεψη κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
Τα πρώτα στοιχεία της απογραφής θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο του 2011, ενώ τα αναλυτικά σε διάστημα ενάμισι έτους.
Περισσότερες πληροφορίες για την Απογραφή 2011 υπάρχουν στο: www.apografi2011.gr .

Το Τέστ της Μπανιέρας

Σε μία επίσκεψη στο ψυχιατρείο, ρώτησε κάποιος τον Διευθυντή πως διακρίνει αν ένας ασθενής πρέπει ή όχι να εγκλεισθεί.
"Είναι απλό" είπε ο Διευθυντής.
"Γεμίζουμε μία μπανιέρα με νερό και προσφέρουμε στον/στην ασθενή ένα κουταλάκι, ένα φλιτζάνι του τσαγιού και έναν κουβά, ζητώντας του ν...α αδειάσει τη μπανιέρα".
"Α κατάλαβα" είπε,
"ένα φυσιολογικό άτομο θα χρησιμοποιήσει τον κουβά, γιατί είναι μεγαλύτερος από το κουταλάκι και το φλιτζάνι".
Εσείς τι θα διαλέγατε ????????????
...................................
............................................
"Όχι", είπε ο Διευθυντής,
"ένα φυσιολογικό άτομο θα τραβούσε την τάπα"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Προτιμάτε κρεβάτι κοντά στο παράθυρο" ??????????????

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Ο Κόσμος του Μέλλοντος


Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται, με βάσει τα σημερινά δεδομένα, σε τεχνολογίες που πιθανόν στο μέλλον να γίνουν κομμάτι της καθημερινότητας μας. Τεχνολογίες όπως η ενέργεια, μέσα μαζικής μεταφορας,τη παρασκευη φαγητόυ και καθαρού πόσιμου νερού. Το ντοκιμαντέρ αυτό προβλήθηκε από το Discovery Channel και όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στο ίδιο και στους συντελεστές του.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Η Τρομάρα

Κατά τη διάρκεια της πτήσης από Αθήνα προς Λονδίνο, ο πιλότος καλωσορίζει τους επιβάτες :
"Αγαπητοί επιβάτες, σας μιλάει ο πιλότος. Βρίσκεστε στην πτήση 220 για Λονδίνο. Ο καιρός είναι θαυμάσιος και .......
Πρόσεχε, πρόσεχε !! ... Θα πέσει !!! .... Ω Θεέ μου !!!!!!!!!!!"
Σιωπή .............................
Μετά από πέντε λεπτά ακούγεται και πάλι ο πιλότος να ανακοινώνει :
"Συγνώμη για πριν που σας τρόμαξα, αλλά μια απρόσεχτη αεροσυνοδός έριξε τον καφέ πάνω μου.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως έγινε το παντελόνι μου από μπροστά".
Και τότε ακούγεται ένας επιβάτης να λέει :
"Που να δεις πως έγινε το δικό μου από πίσω!!!!!!!"

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Η Μετάγγιση Αίματος

Ένας Άραβας δισεκατομμυριούχος πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Ο γιατρός, προετοιμάζει τη μετάγγιση αίματος. Επειδή ο συγκεκριμένος ασθενής είχε σπάνια ομάδα αίματος, δεν μπορούσε να βρεθεί δότης από τη χώρα του. Έτσι έγινε έκκληση και σε διάφορες άλλες χώρες στο εξωτερικό. Τελικά βρέθηκε ένας Εβραίος με την ίδια ομάδα αίματος, που δέχθηκε να δωρίσει το αίμα του στον Άραβα. Μετά την εγχείρηση, ο Άραβας έστειλε στον Εβραίο μία ευχαριστήρια κάρτα, συνοδευμένη από ένα ακριβό διαμάντι και μία ρολς ροις - για να δείξει την ευγνωμοσύνη του.
Δυστυχώς, ο Άραβας ασθενής χρειάστηκε μετά από λίγο καιρό να ξαναυποβληθεί παρόμοια επέμβαση. Οι γιατροί κάλεσαν και πάλι τον Εβραίο, ο οποίος βεβαίως δέχθηκε μετά χαράς να ξαναδώσει το αίμα του, πιστεύοντας ότι θα λάβει και άλλα δώρα από τον Άραβα. Μετά τη δεύτερη επέμβαση, ο Άραβας έστειλε στον Εβραίο μία ευχαριστήρια κάρτα μαζί με ένα κουτί σοκολατάκια Τζοκόντα. Ο Εβραίος, σοκαρισμένος από το γεγονός ότι ο Άραβας δεν αναγνώρισε με τον ίδιο τρόπο όπως την πρώτη φορά την καλή του πράξη, του τηλεφώνησε, και τον ρώτησε γιατί εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του με αυτόν τον καθόλου γενναιόδωρο τρόπο.
Και ο Άραβας απάντησε: «Για Χαμπίμπι(αγαπητέ μου φίλε), θυμήσου, έχω εβραϊκό αίμα στις φλέβες μου τώρα.» !!!!!!
Πηγή : asteiares.blogspot.com

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

20 Μεγάλες Ατάκες του Θανάση Βέγγου


Αντίο καλέ μας Άνθρωπε !!!!!!! Θα μας μείνεις αξέχαστος μέσα από τις ταινίες σου και τη στάση ζωή σου !!!! Σ' ευχαριστούμε πολύ !!!!!!!!!!

Κατάργησαν το Ευρώ

Σε γειτονιές της πόλης του Βόλου, κάτοικοι αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες πληρώνοντας µε ΤΕΜ (Τοπική Εναλλακτική Μονάδα)
Ο Χρήστος Παπαϊωάννου παρακολουθεί τις συναλλαγές του µε ΤΕΜ στον φορητό του υπολογιστή. Είναι ένα από τα 200 µέλη του Δικτύου ανταλλαγής στη Μαγνησία που χρησιµοποιούν µια εναλλακτική µονάδα αντί του ευρώ.
Δεν αλλάζει χέρια. Δεν τυπώνεται σε χάρτινη µορφή ούτε κόβεται σε νόµισµα. Οι κάτοχοί της όµως τη.... χρησιµοποιούν ως µέσο για να αγοράσουν και να πουλήσουν. ...

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Η Λογομαχία

Ήταν κάποτε δύο φίλοι οι οποίοι λογομαχούσαν συχνά πυκνά. Κάποια μέρα τσακώθηκαν και πάλι:
- Δεν σου ξαναμιλάω ρε! Τέρμα ως εδώ!, λέει ο ένας.
- Εγώ είμαι εγωιστής κι αν εσύ είσαι μία φορά εγώ είμαι εκατό. Για να καταλάβεις πόσο είμαι, μόνο αυτό θα σου πω… δέκα μέρες πονούσε ο φρονιμίτης μου, πήγα στον οδοντογιατρό, του τον δείχνω και του λέω “Άστον αυτόν και βγάλε όλα τα άλλα δόντια μου”. Έτσι από εγωισμό ρε! Κατάλαβες;
- Χμμ… Σιγά τα αυγά! Εγώ να δεις εγωισμό που έχω! Πόσα χρόνια είμαι παντρεμένος; Θυμάσαι;
- 20 χρόνια, του λέει ο άλλος.
- Στο γάμο μου… Θυμάσαι τη φασαρία που έκανα στη γυναίκα μου επειδή μου πάτησε το πόδι;
- Φυσικά και το θυμάμαι! Πανικός είχε γίνει, λέει ο άλλος.
- Από εκείνη τη μέρα ούτε που της έχω μιλήσει και ούτε που την έχω ακουμπήσει καθόλου.
- Μα καλά, τα τέσσερα παιδιά πώς τα κάνατε τότε;
- Από εγωισμό δεν τη ρωτάω με ποιον πήγε.

Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Μετέωρα


Εντυπωσιακό video !!!!!

Μαθηματικές Πράξεις ...

Ένας μαθηματικός αφήνει ένα γράμμα στην σύζυγό του:
"Αγάπη μου, ξέρεις πόσο σε αγαπώ, αλλά τώρα που είσαι 54 χρονών δεν μπορείς να μου ικανοποιήσεις κάποιες ανάγκες, για αυτό το βράδυ εγώ θα είμαι με την 18χρονη βοηθό μου στο ξενοδοχείο Olumpus. Θα έρθω μετά τα μεσάνυχτα...
Φιλάκια, ο άντρας σου."
Πηγαίνει λοιπόν ο άνδρας στο ξενοδοχείο και εκεί παίρνει ένα φαξ από την γυναίκα του:
"Αγάπη μου επειδή είσαι και εσύ 54 και δεν μπορείς να μου καλύψεις όλες τις ανάγκες, να ξέρεις ότι αυτήν τη στιγμή θα είμαι στο ξενοδοχείο Astra με τον 18χρονο που καθαρίζει την πισίνα. Και αφού ως μαθηματικός θα ξέρεις ότι το 18 μπαίνει περισσότερες φορές στο 54 παρά το 54 στο 18, μην με περιμένεις, θα αργήσω!!!"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...